SLIKARKA

SLAVICA Štrukelj Kokoravec

SLIKARKA

SLAVICA Štrukelj Kokoravec

GRAD ŠTATENBERG

DOTIK UMETNOSTI IN PLESA

Galerija ATTEMS v dvorcu Štetemberg     7. oktober 2018