SLIKARKA

SLAVICA Štrukelj Kokoravec

Razstava MORS
 

2.Julij 2021

Razstava na Ministrstvu za obrambo